Welkom op de website van Personal Data Nederland. Personal Data Nederland is een Nederlands platform van deskundigen en belanghebbenden bij het gebruik van persoonlijke, personal data. Doel van het platform is het delen van kennis en ervaringen, het verbinden van diverse initiatieven, het agenderen van vraagstukken en het voorlichten over ontwikkelingen.

Personal Data Nederland start op

PDN start met de inrichting van een website en het ontsluiten van documentatie. Dit wordt begeleid door een startgroep. Vervolgens zal een eerste bijeenkomst worden gepland waar de plannen bekend worden gemaakt.​

Personal Data bijeenkomst 4 juli 2017

4 juli neemt PDN deel aan een bijeenkomst met het programma Regie op Gegevens om enkele ontwikkelingen rond personal data ontwikkelingen in Nederland te bespreken. Voor vragen info@personaldata.nl